HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

VAGYONKEZELŐ ZRT.

Látássérült nézet
Normál nézet

Tagvállalatok


Széchenyi István Tangazdaság Nonprofit Kft.

Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

 

 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn”

Széchenyi István

 

1938-ban egy új iskolatípus, a gazdasági népiskola bevezetését kezdeményezték Hajdúböszörményben. Fiú- és leányosztályokban folyt a tanítás. A fiúkat elsősorban a mezőgazdasági termelés alapjaira oktatták, állattenyésztés, földművelés és növénytermesztés szerepelt az oktatási anyagban. A lányokat inkább a háztartási ismeretek elsajátítására ösztönözték, ők a főzés, a szövés, a fonás alapjait mélyíthették el, s így kiváló gazdaasszonyokká válhattak. A második világháború után gazda és gazdaasszony képzés indult, majd a traktorosoké lett a főszerep, az állami gazdaságok szakembereit tanították tanfolyami keretek között.

1965. szeptember 1-jétől új korszak vette kezdetét az iskola életében, növénytermesztő gépész szakmunkástanuló fiatalok képzése indult 3 évfolyamon. A felnőttképzésről áttért az intézmény a fiatalok 3 évfolyamos iskolarendszerű képzésére.
Az 1991/92-es tanévtől kísérleti jelleggel beindult a növénytermesztő gépész és a mezőgazdasági gépszerelő szakma összevonásából két gépszerelő és gépüzemeltető szakmunkás osztály 80 fővel, valamint a gépjavító és karbantartó szakközépiskolai osztály 31 tanulóval. A szerkezeti átalakulások során merült fel az a gondolat, hogy a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola megváltoztassa a nevét, és egy olyan személyiség nevét viselje, aki példaképe lehet minden gazdálkodással, tudománnyal foglalkozó intézménynek. A tantestület Széchenyi István neve mellett voksolt. A névfelvételt a város önkormányzata 1991. szeptember 5-én jóváhagyta, így az iskola új neve Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet lett.


1993 szeptemberétől megkezdődött az általános kertész és az általános állattenyésztő szakmunkás-, illetve az 1805. számú vadász-vadtenyésztő szakközépiskolai képzés. 1996-ban a szakmunkás tanulók továbbtanulását segítő 2 éves nappali képzési forma indult szakmunkások szakközépiskolája néven, ami nagy népszerűségnek örvendett. 1997-ben indult a parkgondozó kerti munkás speciális szakiskolai képzés, illetve 1998-ban a technikusképzés (vadász, környezetvédelmi). Az iskola fő irányvonala az új évezredben is a mezőgazdasági szakképzés maradt, ezen túlmenően azonban élelmiszer ipari, közgazdasági és környezetvédelmi jellegű szakmák is megjelentek a szakmunkás-, illetve az érettségire épülő technikusképzésben.
Jelentős eredmény volt, hogy a középfokú oktatás mellett az új évezredben a felsőfokú szakképesítés megszerzésére is lehetőség nyílt az intézményben.

 

2000-ben a Szent István Egyetem Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Kara (a mai neve: Károly Róbert Főiskola) a mezőgazdasági menedzserasszisztens szakot indította be az iskolában. A 2004/2005-ös tanév tavaszán vette fel az iskola a kapcsolatot a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karával és közös megegyezéssel megállapodott egy felsőfokú szakmai képzés, a számviteli szakügyintéző oktatásában. Ez a keresztféléves képzés 2006-tól működik.

 

2006 őszén a Szolnoki Főiskola Mezőtúri Mezőgazdasági és Műszaki Fakultásának együttműködésével az Európai Uniós csatlakozás utáni változások követelményeinek megfelelően a mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens szakkal bővítették a felsőfokú szakképzési rendszert.
2007-től a szakképzési törvénynek megfelelően az iskola új elnevezése Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium lett.
2010 szeptemberében kezdte az első kísérleti tanévet a „Hajdúsági Digitális Középiskola” célja, hogy felnőtteket érettségihez juttasson.
A legnagyobb profilbővítés a szakmunkásképzésben történt: húsipari termékgyártó, erdészeti szakmunkás, mezőgazdasági gépüzemeltető, karbantartó, agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító, dísznövénykertész, parkgondozó, zöldségtermesztő, kerti munkás, általános állattenyésztő (szarvasmarha) és általános állattenyésztő (szarvasmarha, baromfi) szakmák jelentek meg az iskolai oktatásban.

 

A 2012/13-as tanévtől tervezi az intézmény a szakiskolai tejipari termékgyártó és a szakközépiskolai pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést.
2013. augusztus 1-jétől iskolánk fenntartója és működtetője a Vidékfejlesztési Minisztérium lett. Az intézmény új elnevezése: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola. A kollégium önálló intézményként működik tovább Széchenyi István Gimnázium és Kollégium néven.
A kezdeti „traktoros” iskolából a mezőgazdaság valamennyi ágát felölelő képzési struktúrát sikerült kialakítanunk, folyamatosan igazodva a kor követelményeihez, igényeihez. Elmondhatjuk, hogy elődeink példáját követve olyan középiskolát kínálunk, amely egyaránt vonzó a hajdúböszörményi és a környékbeli diákoknak.

„Tőlünk függ minden, csak akarni kell”

Széchenyi István