HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

VAGYONKEZELŐ ZRT.

Látássérült nézet
Normál nézet

"Hajdúböszörmény ESZ-V" Nonprofit Kft.

Hajdúböszörményben a szakorvosi ellátás 1965-ben indult a Mester utcai rendelőintézetben. A város betegellátása 27 évig történt ezen telephelyen. 1992-ben adták át a lakosság számára a Kálvin tér 7-9. szám alatti új önkormányzati rendelőintézetet.

 

 

A településen a járóbeteg-szakrendelések két helyen volt elérhető. A húszéves Kálvin téri rendelőintézetben a szerkezetileg és berendezésileg elavult épületet a 2010. évben elnyert Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-2009-4.1.2/B azonosítószámú „Kistérségi járóbeteg ellátás fejlesztése” című pályázat keretében 2012-es évben sikerült felújítani, új eszközökkel, műszerekkel ellátni a szakrendeléseket. Az összesen 810 millió forintból kívülről is megszépült a 2012. évben átadott, körforgalomra néző épületben a szigetelés, a nyílászárók cseréje, tető felújítása, és a padlástérben rendelők kialakítására került sor. Az átalakítás során valamennyi szakrendelés helyet kapott a felújított rendelőintézetben, így a betegek egy helyen tudják igénybe venni a szakorvosi ellátást. A tüdőgyógyászat, kardiológia és a bőrgyógyászat, valamint a pszichiátria szakrendelés került elhelyezésre. A mostani beruházás alkalmával digitalizált röntgen készülék került beszerzésre, ultrahang készülékek a hasi ultrahangos vizsgálatokra, a kardiológiára és a nőgyógyászatra.A laboratórium teljes műszerparkja megújult.

Szolgáltatásbővítés és infrastruktúra-fejlesztésű projekt európai színvonalra emelte a helyi betegellátást. Az informatikai rendszer korszerűsítése is megtörtént, korszerű beteghívó rendszer került kialakításra. A város lakosságának népegészségügyi mutatói a pályázat keretén belül lehetővé tette plusz kapacitás kialakítását, a nappali kórházi ellátást, óraszámbővítést reumatológia rendelés esetében.

 

A hajdúböszörményi egészségügyi ellátások szerkezeti felépítése

Hajdúböszörményben 13 felnőtt háziorvosi (9 telephelyen) és 5 gyermekorvosi praxis (egy telephelyen) biztosítja Hajdúböszörmény közigazgatási területén belül 08.00-16.00 óráig a szűrési, gondozási és a sürgősségi feladatokat. Ügyeleti, sürgősségi ellátást 16.00-08.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában, az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. által működtetett orvosi ügyeleten, a Korpona utca 17. szám alatt vehető igénybe.

Járóbeteg szakellátás biztosítja Hajdúböszörmény lakosainak a térség egészségügyi szakellátását, melyet a "Hajdúböszörmény ESZ-V" Nonprofit Kft. működtet 2011. július 1-től. A térség lakosainak száma megközelíti a 36 000 főt, melynek egy része halmozottan hátrányos helyzetű. Az éves betegforgalom alapellátás szintjén 350 000 fő járóbeteg ellátásban 98 000 fő. Kiemelkedő fontosságú, hogy a terület lakosai számára, az egészségügyi ellátások, különösen a járóbeteg szakellátás, lehetőség szerint helyben kerüljenek megszervezésre, a lehető legkevesebb utazással. A hajdúböszörményi Rendelőintézetben folyik, 15 szakrendelésen, a térség járóbeteg ellátásának jelentős része. A szakrendelések működését az OEP közvetlen finanszírozási szerződése alapján, az egyes rendelések ellátására külön-külön kötött közreműködői és megbízási szerződések alapján végezzük a rendeléseket működtető orvosok vállalkozásaival.

 

Az alapellátás területei:
 • 13 háziorvosi szolgálat
 • 5 gyermekorvosi szolgálat
 • 7 fogorvosi szolgálat
 • védőnői szolgálat
 • foglalkozás-egészségügyi alapellátás
 • iskola egészségügyi ellátás
 • sportorvos
   
Feladatai:
 • betegségeket megelőző tevékenység, életmód befolyásolása
 • a betegek gyógykezelése
 • betegségek szűrése, gondozása, rehabilitáció
 • szociális ellátások igénybevételéhez szükséges adminisztratív feladatok
 • közgyógyellátáshoz szükséges gyógyszerek összeállítása
 • súlyos fogyatékosság kezdeményezése a megfelelő szakhatóságnál
 • mozgáskorlátozottság elbírálásának kezdeményezése a megfelelő szakhatóságnál
 • házi betegellátás szervezése
 • szakmai diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg – vizsgálatát követően – járóbeteg szakrendelésre szükség esetén kórházi sürgősségi ambulanciára történő beutalása
 • egészségügyi állapotra vonatkozó megállapítások szükség szerinti kiadása (nem OEP finanszírozott tevékenység)
 • alapellátás számára biztosított alkalmassági feladatok végzése (nem OEP finanszírozott tevékenység)
 • igazságügyi orvos szakmai feladatok végzése (nem OEP finanszírozott tevékenység)

 

Járóbeteg szakellátás:
 • labor
 • képalkotó diagnosztika (röntgen, ultrahang)
 • 12 szakrendelés (belgyógyászat, bőrgyógyászat fül-orr-gégegyógyászat, kardiológia, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, sebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia gyógytorna, fizio- és balneoterápia)
 • nappali ellátás (infúziós kúraszerű ellátás)
 • ideggyógyászat

 
Feladatai:

megelőző tevékenység

 • az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, rehabilitáció
 • szakorvosi konzíliumok elvégzése
 • speciális szakmai diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg – vizsgálatát követően – más járóbeteg szakrendelésre vagy szakambulanciára történő beutalása
 • a járóbeteg szakellátás kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások végzése, amelyeket követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges
 • intézeti háttért igénylő ellátás szükségessége esetén a betegek fekvőbeteg gyógyintézetbe történő beutalása